Anul I

Prioritatea de expoziție

dec. 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Anul I, Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

În opinia lui P. Roubier, toate drepturile de proprietate industrială sunt “drepturi de clientelă” (1). Drepturile de clientelă se caracterizeaza printr-o exclusivitate, un monopol. Ele constituie, alături de drepturile personale şi reale, o a treia categorie de drepturi. Drepturile de clientelă diferă de drepturile personale, deoarece sunt opozabile erga omnes. Într-adevăr, brevetul poate interzice oricui […]Brevetarea în străinătate

dec. 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Anul I, Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

În prezent, prosperitatea naţională şi standardul individual de viaţă ridicat, care trebuie realizate în noua economie bazată pe cunoaştere, sunt direct legate de aplicarea eficientă a noilor tehnologii, ceea ce presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative. Cadrul legislativ de reglementare a protecţiei drepturilor de proprietate industrială din ţara noastră a fost complet înnoit după anul 1991, […]Răspunderea civilă medicală și asigurarea de malpraxis a personalului medical

dec. 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Anul I, Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Prin acest articol aducem în vedere un subiect controversat din domeniul juridic, ce are aplicabilitate la nivelul personalului din domeniul medical, şi anume cadrul existent juridic în materia asigurărilor de malpraxis şi modul în care acestea îşi găsesc aplicarea. Traducerea liberă a noţiunii de “malpractice” este aceea de neglijenţă profesională şi/sau abatere gravă de la […]Procedura succesorală notarială

dec. 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Caracterele procedurii succesorale notariale 1. Caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale Analizând ipoteza în care moștenitorii lui de cuius sunt cu toții de acord cu privire la numărul și calitatea lor, la compunerea masei succesorale și la drepturile succesorale ce li se cuvin, legiuitorul a urmărit instituirea prin lege a unei proceduri speciale și operatorii pentru soluționarea cauzelor de partaj succesoral. Astfel, […]Unele considerații privind dreptul de garanție reală mobiliară, reglementat de Titlul VI al Legii nr. 99/1999

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Consideraţii preliminare Așa cum spunea profesorul Constantin Stătescu, „raţiunea finală a oricărei obligaţii este executarea ei.”1, de aceea este esenţială asigurarea executării obligaţiilor rezultate din contractul încheiat între părţi prin garanţii speciale, deoarece garanţia generală a creditorilor asupra patrimoniului debitorului se poate dovedi insuficientă pentru protejarea creditorului împotriva insolvabilităţii debitorului. În acest sens, C. […]Dreptul de preemțiune

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Analiză din perspectiva unor situații particulare Legislaţia în vigoare acordă reglementare privind dreptul de preemţiune, avându-se în vedere faptul că fracţionarea bunului ar implica diminuarea valorii sale economice şi de piaţă, cauzând prejudicierea proprietarului. Legea română permite sancţiunea nerespectării dreptului de preemţiune: fie desfiinţarea retroactivă a contractului în cazul acţiunii în anulare, fie acesta va […]Contractul de consultanță juridică

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Noţiune În baza contractului de consultanță juridică, o parte, numită consultant,  oferă servicii de consultanță în domeniul stabilit în contract, și anume cel juridic, clientului, în schimbul achitării de către acesta din urmă a unei remunerații denumite onorariu. Din definiție, dar și din art. 3 din Legea nr. 51/1995 (Legea privind statutul avocatului), se […]Analiză comparativă între instituția decăderii și a perimării

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

În sfera largă a instituţiilor de drept civil, complexitatea dezvăluie un tot  unitar asimilabil simplităţii specifice unei reguli. Astfel, nu reprezintă o  excepţie faptul că sancţiunile de drept civil îmbracă forme variate,  determinate pe de o parte de complexitatea evidentă a domeniului juridic, iar pe de altă parte de caracterul irefragabil creat prin înlănţuirea  dispoziţiilor […]Soluție de practică comentată (I.C.C.J. Decizia nr. 1.937 din 4 iunie 2008)

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestită cu soluţionarea recursului recurentei-reclamantă SC H.T.R. SRL, a casat decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Totodată, se pronunţă şi pe fondul cauzei, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC I.R.T. SRL şi persoana fizică C.S.O., cât şi cu instanţele inferioare. Instanţa a reţinut […]Unele considerații cu privire la natura juridică a dreptului la dividend și politica de dividend

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Opinii consacrate de doctrina şi jur ispru denţa noastră Scopul societăţii comerciale este acela de a realiza beneficii din activitatea comercială desfăşurată şi de a le împărţi între asociaţi. Acest scop rezultă şi din analiza art. 1.491 C. civ. Potrivit definiţiei legale, cota-parte din beneficiul societăţii comerciale ce se va plăti fiecărui asociat constituie […]