Posts Tagged ‘ Student: Mădălina Georgescu ’

Procedura succesorală notarială

Dec 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Caracterele procedurii succesorale notariale 1. Caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale Analizând ipoteza în care moștenitorii lui de cuius sunt cu toții de acord cu privire la numărul și calitatea lor, la compunerea masei succesorale și la drepturile succesorale ce li se cuvin, legiuitorul a urmărit instituirea prin lege a unei proceduri speciale și operatorii pentru soluționarea cauzelor de partaj succesoral. Astfel, […]