Anul II

TERORISMUL – REPERE ISTORICE

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

TERRORISM – HISTORICAL BENCHMARK Abstract This article briefly presents aspects regarding the appearance and evolution of the terrorist acts. In the configuration of international criminality, important mutations took place throughout time, especially materialized in the revival of terrorism in its most violent forms. During the last years such a pronounced ascension of the terrorist acts […]EFECTELE APELULUI ÎN PROCESUL PENAL

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

În gândirea juridică din cele mai îndepărtate timpuri s-a conturat ideea că în administrarea justiţiei, ca şi în orice altă activitate umană, se pot săvârşi erori generatoare de nedreptate, cu toate măsurile impuse de lege pentru a se asigura subiecţilor procesuali un maximum de garanţii în vederea soluţionării corecte şi echitabile a cauzelor rezolvabile pe […]SFÂRŞITUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL?!

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Abstract Dreptul internaţional ar putea fi considerat o disciplină fundamental conservatoare impunând un status quo distributiv în interesele sale privind aplicarea normelor şi principiilor sale despre rolul statului şi modul de elaborare a legilor. Interesele tradiţionale referitoare la suveranitatea şi independenţa totală a statelor pot fi considerate prin analogie ca cadrul intern echivalent cu interesul […]Contestatia la executare a unui titlu executoriu emis de catre o autoritate publica

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Rezumat: Autoritatea publica,in mod firesc,actionand in regim de putere publica,pentru satisfacerea intereselor legitime publice ,emite acte administrative,respectiv acte administrativ-jurisdictionale care pot leza drepturile ori interesele legitime ale oricarei persoane.Legea contenciosului administrativ ofera cadrul legal de solutionare a litigiilor cand una dintre parti este autoritatea publica. Problema pentru cetateni apare cand autoritatea publica actioneaza prin exces […]Cauze sociale şi tipuri sociale care duc la SINUCIDERE

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Printre diversele feluri de moarte există unele care prezintă trăsăturile particulare de a fi fapta victimei însăşi, de a fi rezultatul unui act al cărui pacient este chiar autorul său . Ceea ce este comun tuturor formelor posibile ale renunţării supreme este că actul prin care se realizează este săvîrşit în cunoştinţă de cauză; că […]Formele de valorificare a bunurilor sechestrate conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor se realizează de debitorul însuşi, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creanţei fiscale. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut şi nivelul de acoperire a creanţelor fiscale, indicând numele […]DREPTUL ŞI ASPECTE SINTETICE DE VALIDITATE

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

1. Conceptul de drept [1]. Elemente ale conceptului de drept. Convieţuirea în societate presupune impunerea membrilor acesteia anumite conduite absolut necesare coexistenţei lor, conduite asupra cărora îşi exercită acţiunea mai multe categorii de norme sociale, cele mai importante fiind normele juridice.[2] „Dreptul este principiul de direcţie, de coeziune socială, el dă societăţii caracterul de definit, […]PROCEDURA LEGISLATIVĂ PARLAMENTARĂ ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

ROMÂNIA Parlamentul României adoptă legi, moţiuni şi hotărâri. Legile sunt constituţionale (prin care se modifică Constituţia), organice şi ordinare[1]. Procedura de adoptare a legilor este aceeaşi în ambele Camere ale Parlamentului. Etapele principale ale procedurii legislative sunt: iniţiativa legislativă, sesizarea Camerelor, examinarea proiectelor de lege în comisii parlamentare, dezbaterea în şedinţe plenare, votul, controlul constituţionalităţii […]Certificatul de vacanţă succesorală Procedura certificatului de vacanţă sucesorală

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Certificatul de vacanţă succesorală a fost dată pentru prima dată în competenţa notarului de stat prin art. 26 din Decretul 40/1953, republicat în 1960 în baza Decretului 79/1950 de Consiliul de Stat şi a Deciziei Ministrului Justiţiei 1827/1950 referitoare la organizarea notariatului de stat. În prezent, procedura de eliberare a certificatului de vacanţă succesorală este […]PROFESIILE LIBERALE JURIDICE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

CUPRINS 1.      INTRODUCERE 2. AVOCAŢI Germania Marea Britanie Finlanda Suedia Franţa Belgia Austria Spania Portugalia 3. NOTARI Olanda Belgia Germania Austria Spania Franţa Marea Britanie I. Introducere În cadrul Strategiei de la Lisabona, adoptată de Consiliul European în martie 2000,  s-a insistat asupra rolului-cheie al serviciilor în economie şi asupra importanţei acestora în creşterea economică […]