Contestatia la executare a unui titlu executoriu emis de catre o autoritate publica

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

Rezumat:

Autoritatea publica,in mod firesc,actionand in regim de putere publica,pentru satisfacerea intereselor legitime publice ,emite acte administrative,respectiv acte administrativ-jurisdictionale care pot leza drepturile ori interesele legitime ale oricarei persoane.Legea contenciosului administrativ ofera cadrul legal de solutionare a litigiilor cand una dintre parti este autoritatea publica.

Problema pentru cetateni apare cand autoritatea publica actioneaza prin exces de putere,incalcand drepturile si libertatile acestora,actiune care se suprapune cu practica neunitara a instantelor judecatoresti.

Pornind de la o speta reala,lucrarea isi propune sa raspunda la urmatoarele intrebari:

1. Are competenta materiala judecatoria-sectia civila-sa judece contestatia la executare a unui titlu executoriu emis de catre o autoritate publica?

2. In ce conditii se pune in executare titlul executoriu emis de catre o autoritate publica?

Introducere

Conform unui raport privind activitatea Curtii Europene a Drepturilor Omului in anul 2009, Romania ocupa locul al doilea între statele semnatare ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, într-un clasament realizat  în funcţie de valoarea totală a daunelor materiale acordate în urma proceselor pierdute la CEDO,  statul român fiind obligat, în 2009, să plătească aproape 12 milioane de euro,fiind depasit doar de Republica Moldova.. După Moldova şi România, cele mai mari sume de bani în urma condamnărilor la CEDO în 2009 trebuie plătite de Rusia, Turcia, Italia, Portugalia, Grecia şi Bulgaria(sursa :e-Juridic.ro din 16 aprilie 2010).

In acest context,in practica judecatoreasca se constata ca se judeca contestatii la executarea titlurilor executorii emise de catre o autoritate publica la judecatorie-sectia civila,cu argumentul ca aceasta instanta este consacrata ca instanta de executare.Prin autoritate publica intelegand si acele entitati autorizate de Guvern sa presteze servicii publice,prin urmare,in regim de putere publica.

In opinia noastra este eludata competenta materiala a instantelor,respectiv legea contenciosului administrativ, fie cu buna stiinta,fie din neglijenta partilor in litigiu.

Mai mult,unele titluri executorii emise de o  autoritate publica nu au temei legal,dar petitionarul este frustrat de dreptul sau de a se proba intai temeinicia creantei,fiind sanctionat si executat inainte de solutionarea litigiului.

Ne propunem sa gasim raspunsuri argumentate juridic la intrebarile formulate mai jos,cu speranta ca se vor apleca asupra problematicii propuse specialisti si practicieni in domeniu.

1.Are competenta materiala judecatoria-sectia civila-sa judece contestatia la executare a unui titlu executoriu emis de catre o autoritate publica?

Se pune problema sa definim,potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ-cu modificarile ulterioare, notiunea de “autoritate publica”.

Astfel,dispozitiile art.2,alin.(1),lit.b) arata semnificatia acestui termen:

b) autoritate publica orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritatilor publice, in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica.

Observam ca sunt asimilate autoritatilor publice si persoanele juridice de drept privat care au obtinut statut de utilitate publica ori sunt autorizatesa presteze un serviciu public.

Pentru a intelege mai bine ce persoane juridice ar putea fi asimilate autoritatilor publice,potrivit legii,vom prezenta aspecte dintr-o speta care are ca parte pasiva o Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate(CJAS) ,institutie  subordonata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate(CNAS).

In respectiva speta s-a solicitat anularea unui titlu executoriu emis de catre CJAS ,care avea ca obiect plata unei sume de bani pentru perioada 2003-2008,reprezentand contributia suplimentara la asigurarile de sanatate.

Contestatorul a  invocat  lipsa de temei legal a emiterii titlului executoriu,statutul acestuia fiind persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente supuse impozitului pe venit, pensionar ,cu venitul din pensie pana la limita supusa impozitului pe venit,respectiv sub 1000lei RON.

CJAS a sustinut drept competenta sa judece litigiul judecatoria –sectia civila,ca instanta de executare,iar contestatorul ,dimpotriva,tribunalul sau curtea de apel ,sectiile  contencios administrativ si fiscal (creanta fiind mai mare de 50lei RON,curtea de apel ar fi competenta-v.art.10 din Legea 554/2004- ).

S-a pus poprire pe pensia contestatorului,creanta fiind recuperata inainte de solutionarea litigiului.

S-a dat castig de cauza CJAS pe fond si in recurs.

In opinia noastra,instanta s-a aflat in eroare atat privind competenta materiala a judecatoriei-sectia civila sa judece litigiul ,cat si  sub aspectul temeiului legal al titlului executoriu si prezentam argumentele justificative prin intermediul acestei lucrari.

(Speta prezinta aspecte ce tin de judecarea temeiului legal al emiterii titlului executoriu de catre CJAS,potrivit dispozitiilor Legii 95/2006 privind reforma in sanatate.)

Potrivit Statului CNAS, aprobat prin Ordin Nr. 222 din 4 noiembrie 2005,cu modificarile ulterioare,aceasta entitate este institutie publica,inclusiv CJAS care sunt subordonatele acesteia in teritoriu( art.2 din acelasi statut).Art.1din statut prevede: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, in vederea aplicarii politicilor si programelor Guvernului in domeniul sanitar.

CJAS desfasoara activitate de jurisdictie administrativa speciala,asa cum e definita de art.2,alin.(1),lit.e) din Legea 554/2004: e) jurisdictie administrativa speciala – activitatea infaptuita de o autoritate administrativa care are, conform legii organice speciale in materie, competenta de solutionare a unui conflict privind un act administrativ, dupa o procedura bazata pe principiile contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare si independentei activitatii administrativ-jurisdictionale.

Titlul executoriu emis de catre CJAS este ,potrivit art.2,alin.(1),lit.c),act administrativ,citez:c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ.

In partea a doua a acestui articol se precizeaza ca sunt asimilate actelor administrative si contractele incheiate de autoritatile publice  care au ca obiect prestatiile publice.Iar CJAS presteaza servicii sanitare(v.Statut CNAS,art.5,alin(1),pozitia 25: incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare specifice realizarii programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale etc.)

Am argumentat ca este autoritate publica CNAS,respectiv CJAS,prin urmare au capacitate procesuala de folosinta (principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice)in fata instantelor de contencios administrativ.

Argumentele juridice prezentate mai sus trebuie coroborate cu dispozitiile art.10 ,alin.(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ-cu modificarile ulterioare, pentru a lamuri care este instanta competenta sa judece contestatia la executare a unui titlu executiriu emis de catre o autoritate publica.

Acest articol prevede:art.10,alin.(1)- „litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel”.

Totodata,si art.400,alin.(2),Cod  procedura civila ,care se refera la contestatia la executare, face trimitere la organele de jurisdictie,iar  CJAS sunt organe de jurisdictie,cum am aratat mai sus.

Astfel,art.400,alin.(2),Cod procedura civila prevede:

“Contestatia privind lamurirea intelesului ,intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie ,competenta de solutionare apartine instantei de executare.”

Prin urmare,din expresia”ce nu emana de la un organ de jurisdictie” deducem ca se exclud din competenta judecatoriei,ca instanta de executare,titlurile executorii ce sunt emise de organe de jurisdictie.

Din reglementarile legale aratate reiese ca sunt competente tribunalele si curtile de apel,sectiile contencios administrativ si fiscal sa judece contestatiile la executare a  titlurilor executorii emise de catre o autoritate publica.

2.In ce conditii se pune in executare titlul executoriu emis de catre o autoritate publica?

In acest capitol trebuie sa lamurim aspectele referitoare la instanta de executare in contenciosul administrativ si la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creanta urmarita in titlul executoriu.

Instanta de executare ,potrivit art. 2,alin.(1),lit.ţ) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ-cu modificarile ulterioare, este instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ,intelegand ca fondul litigiului se solutioneaza la  tribunal ori la curtea de apel,sectiile contencios administrativ si fiscal,cum s-a aratat in capitolul 1 al acestei lucrari.

In practica judiciara este esential sa se cunoasca dihotomia instantei de executare ,respectiv judecatoria -sectia civila si tribunalul si curtea de apel -sectiile contencios administrativ,ca instante de fond.

Instanta care va judeca contestatia la executare trebuie sa constate daca respectiva creanta ,care face obiectul titlului executoriu , intruneste conditiile cerute de art.379,Cod procedura civila.Aceste conditii se refera atat la debitor,cat si la creanta in sine.

Astfel,in art.379,alin.(1),se prevede ca nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila.

Pentru a fi certa,creanta trebuie sa emane si de la debitor si sa fie recunoscuta de dansul.-art.379,alin.(3).In speta prezentata creanta nu era certa,neindeplinind dispozitiile acestui articol.

Criteriul care se refera la a fi creanta lichida este intrunit,catimea ei fiind determinata,chiar daca e contestata,asa cum se prevede in alin.(4) al aceluiasi articol.

Privitor la exigibilitatea creantei,in sensul ca executarea acesteia poate fi ceruta imediat,e dreptul autoritatii publice sa ceara executarea,dar, in aceeasi masura,partea pasibila de executare are dreptul sa conteste titlul executoriu,suspendarea executarii fiind posibila pana la solutionarea cauzei,potrivit legii;temeiul legal al executarii urmand a fi  sustinut  de catre partile litigiului in cadrul dezbaterilor procesuale.

3.Practica judiciara neunitara

Este important sa  subliniem si concluziile Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul Minutei din 1 iulie 2009 ,emisa cu prilejul intalnirii dintre  membrii Comisiei  “Unificarea practicii judiciare “compusa din presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal si al Sectiei comerciale de la  Inalta Curte de Casatie si Justitie, presedintii sectiilor  de contencios administrativ si fiscal si ai sectiilor comerciale de la curtile de apel .

Intalnirea a avut drept scop discutarea unor probleme de practica neunitara  in materia dreptului contenciosului administrativ si fiscal si a dreptului comercial ,semnalate  de catre curtile de apel in trimestrul I 2009.

In urma analizei unei spete asemanatoare celei prezentate in prezenta lucrare, de catre comisia mentionata,sub aspectul obiectului acesteia ,Comisia CSM a concluzionat ca instanta competenta este Sectia de contencios administrativ si fiscal,respectiv tribunalul sau curtea de apel(in functie de cuantumul sumei),iar legea diriguitoare este Legea 554/2004 ,legea contenciosului administrativ.

Citez din minuta CSM:”In sustinerea acestei opinii, s-au precizat urmatoarele: in conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004,  „litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel”. Dupa cum se poate observa la o simpla lectura a textului, legiuitorul nu a facut distinctie intre taxele datorate la bugetul de stat si taxele datorate pentru serviciile publice prestate de stat in mod direct sau prin intermediul unor entitati, fie ele autoritati publice sau alte entitati. In consecinta, ceea ce intereseaza este ca litigiul sa poarte asupra unor taxe instituite prin lege in vederea acoperirii cheltuielilor (in tot sau in parte) pentru prestarea unui serviciu public.Fata de cele aratate, Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti a aratat ca mentine argumentele invocate in deciziile anterioare prin care
s-a dispus casarea sentintelor judecatoriei si trimiterea cauzei spre competenta solutionare la sectia de contencios administrativ si fiscal.”

Totusi,problema spetei prezentate nu o reprezinta doar competenta materiala a instantei ,ci si temeiul legal al aplicarii titlului executoriu care intra sub incidenta Legii nr.95/2006 privind reforma in sanatate,respectiv a dispozitiilor art.213,alin.(1),lit.h) ,care prevede: (1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit.Contestatorul are venitul din pensie mai mic decat 1 000 lei ,suma care reprezinta limita supusa impozitului pe venit-potrivit art.69,Cod fiscal -si,in consecinta,beneficiaza de asigurare fara plata unei contributii.

In Legea 95/2006 nu exista reglementari privind contributia la asigurarile de sanatate a persoanelor care realizeaza in acelasi timp venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit si din activitati independente supuse impozitului pe venit-acest aspect constituie cheia spetei.

In acest sens, invederam  inca un argument care intareste lipsa temeiului legal privind obligarea la plata a contestatorului pentru perioada 2003-iunie 2008 :astfel, abia de la data de 01 iulie 2008, a intrat in vigoare O.U.G.93/2008 care a modificat partial art.257 din legea 95/2006 privind reforma in sanatate,in sensul de a obliga la plata contributiei la asigurarile de sanatate si persoanele care au intocmai statutul contestatorului,respectiv au venitul din pensie sub 1 000 lei si defasoara si activitati independente.Dar titlul executoriu ,potrivit spetei,este anterior acestei ordonante si noul act normativ nu se aplica retroactiv.

4.Concluzii

Solutionarea  contestatiei la executare a unui titlu executoriu emis de catre o autoritate publica este de  competenta tribunalelor si a curtilor de apel,sectiile contencios administrativ si fiscal.Autoritatea publica ,in numeroase cazuri, porneste de la premisa ca titlul executoriu este doar exigibil,netinand seama ca respectiva creanta trebuie sa fie si certa.Aceasta manifestare a autoritatii publice constituie un exces de putere,asa cum este definit de Legea 554/2004 in art.2,alin.(1),lit.n) :exces de putere – exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Justitiabilul are dreptul la aparare si la un proces echitabil solutionat intr-un termen rezonabil(Constitutia Romaniei,art.21 si 24,Conventia europeana a drepturilor omului,art.6),dar executarea se realizeaza  prin aplicarea popririi de catre autoritatea publica  inainte de solutionarea dosarului si prin refuzarea suspendarii executarii,respectiv cu plata unei cautiuni,apararea devenind formala pe tot parcursul procesului.

Pentru justitiabilul vatamat ,din speta prezentata, au ramas doua posibilitati de atacare a hotararii irevocabile:contestatia in anulare ori Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Demnitatea unei tari este importanta in relatiile internationale,inclusiv la CEDO, si se castiga si prin respectarea drepturilor cetatenilor sai.

Bibliografie

-Cod de procedura civila;

-Constitutia Romaniei revizuita(M.Of.nr.767/31 oct.2003);

-Conventia europeana a drepturilor omului;

-Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ(reactualizata);

-Site:e-Juridic.ro.

Autori: ,

One comment
Leave a comment »

  1. D-na profesor, cu tot respectul exista Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 a ICCJ care spune cu totul altceva.

Leave Comment