Stiinte Economice

Oligopolul cooperant – practici restrictive

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

1.1 Introducere În dezvoltarea istorica a studiilor teoretice cu privire la oligopol se disting doua faze. În cadrul primei faze, denumita si traditionala, analiza a fost asezata pe studiul concurentei si a monopolului. Deoarece problemele decizionale ale oligopolului sunt mult mai complexe decât cele ale întreprinderii monopoliste sau ale celei concurentiale, protagonistii acestei faze, folosind […]Relaţia României cu FMI-ul

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

1.Prezentare generală Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o instituţie financiară internaţională care reuneşte 186 de ţări membre. Înfiinţat în iulie 1945, în urma Conferinţei Naţiunilor Unite de la Bretton Woods (SUA), FMI are ca principale obiective promovarea cooperării monetare internaţionale, facilitarea expansiunii şi creşterii echilibrate a comerţului internaţional, promovarea stabilităţii cursurilor de schimb, furnizarea de […]Modificarea Societăţilor Comerciale

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Cuprins: 1.Concepte de bază…………………………………………3 2.Majorarea capitalului social……………………………..5 3.Reducerea capitalului social…………………………….8 4.Prelungirea sau reducerea duratei societăţii………..10 5.Schimbarea formei societaţii comerciale………….…11 6.Cesiunea parţilor de interes, a părţilor sociale şi a acţiunilor…………………………………………………………….12 7.Retragerea asociaţilor……………………………………15 8.Excluderea asociaţilor……………………………………18 1.Concepte de bază Societăţi comerciale forma a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul […]ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE POTRIVIT SISTEMULUI DUALIST

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Stiinte Economice

INTRODUCERE Una dintre măsurile legislative de absolută noutate introduse pe scena dreptului românesc privind societăţile comerciale, este posibilitatea administrării acestora în sistem dualist.Înscriindu-se pe linia receptării si aplicării principiilor guvernării corporatiste adoptate de către O.C.E.D., legiuitorul român, prin Legea nr. 441/2006 de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a reglementat modul de conducere […]CONTABILITATEA ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2010 PRIN PRISMA ORDINULUI 3055/2009 VS. ORDINUL 1752/2005

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Aria  de aplicabilitate si moneda de raportare Aria de aplicabilitate este mai mare, adica pe langa stabilirea formatului si continutului situatiilor financiare, principii contabile, reguli de evaluare, reguli de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale, aceste reglementari mai stabilesc si reguli privind organizarea si conducerea contabilitatii si raportarile efectuate cu cerintele institutiilor […]CONTRACTUL DE LEASING

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenţa asupra acestui tip de contract este explicată de mai mulţi autori prin pragmatismul şi eficacitatea lor. Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă […]Studiu comparativ asupra TVA in Franta si Romania

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Taxa pe valoarea adăugată (prescurtat TVA, VAT în engleză) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. Caracteristici comune: TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. După exercitarea dreptului […]Argumente pro si contra pedepsei cu moartea

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Introducere Pedeapsa cu moartea(cunoscuta şi sub numele de “pedeapsa capitală”) este întâlnită încă din cele mai vechi timpuri. Putem spune că ea a apărut chiar înaintea pedepsei care a devenit acum comună, pedeapsa cu închisoarea. Pedeapsa cu moartea este uciderea, prevăzută prin lege, a unui om ca pedeapsă pentru o crimă, pentru care a fost […]Liberalismul Neoclasic

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Marginalismul Se sprijina pe teoria subiectiva a formarii valorii si a preturilor care pune la baza lor concepte de utilitate marginala.Utilitatea marginala reprezinta utilitatea ultimei unitati consumate dintr-un bun avand tendinta de scadere atunci cand se consuma unitati succesive din bunul respectiv nevoia specifica ajungand sa fie saturata. Marginalistii au realizat cu preponderenta o analiza […]E – MONEY SI E – BANKING

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Cap.I  Moneda electronica sau e-money 1.1. Moneda elecronica – Cardul Cardul este un instrument de plata prin intermediul caruia se poate efectua plata unui produs sau serviciu, avand la baza un sistem relational organizat pe baze contractuale intre detonator, emitent si comerciantul sau prestatorul de servicii. In amplitudinea functiilor sale cardul este un instrument de […]