Posts Tagged ‘ Autori: Costin Magdalena ’

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE POTRIVIT SISTEMULUI DUALIST

Dec 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Stiinte Economice

INTRODUCERE Una dintre măsurile legislative de absolută noutate introduse pe scena dreptului românesc privind societăţile comerciale, este posibilitatea administrării acestora în sistem dualist.Înscriindu-se pe linia receptării si aplicării principiilor guvernării corporatiste adoptate de către O.C.E.D., legiuitorul român, prin Legea nr. 441/2006 de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a reglementat modul de conducere […]