Anul III

INTERPRETAREA URMELOR DE LA LOCUL FAPTEI

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

 INTERPRETAREA URMELOR DE LA LOCUL FAPTEI Comisar de poliţie Sitaru Valentin Şef al laboratorului la Investigaţie Tehnico Ştiinţifică a locului faptei (C.F.L.) din cadrul Serviciul Criminalistic al D.G.P.M.B.           Absolvent promoția 1998   ARTICOL PUBLICAT ÎN NR. 3, iunie 2011, al  REVISTEI ROMÂNE DE CRIMINALISTICĂ Articolul se poate vedea în PDF INTERPRETARE URME SANGE    TERORISMUL ŞI EVENIMENTE DEOSEBITE – REPERE ISTORICE (II) O LUME IDEALĂ NU EXISTĂ!

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

SPECIAL EVENTS AND TERRORISM – HISTORICAL REFERENCES (II) THERE`S NO IDEAL WORLD! Abstract In Part III of the article are highlighted some aspects of intelligence services activities in preventing and combating terrorist acts. It presents the work carried out by U.S. intelligence to kill the terrorist Osama Bin Laden. Are highlighted some of the high-end […]APRECIERI GENERALE PRIVIND MĂSURA PREVENTIVĂ A ARESTULUI LA DOMICILIU PREVĂZUTĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

Dispoziţiile proiectului noului Cod de procedură penală urmăresc să răspundă unor cerinţe actuale, precum accelerarea duratei procedurilor penale, simplificarea acestora şi crearea unei jurisprudenţe unitare, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului[1].  În egală măsură, proiectul urmăreşte să răspundă şi exigenţelor de previzibilitate a procedurilor judiciare ce decurg din Convenţia europeană pentru apărarea […]ABUZUL DE DREPT DIN PERSPECTIVA NOULUI COD CIVIL, ÎNTRE CONCEPT ŞI REALITATE

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

1. Argumentum      Atunci când am fost solicitat de către Domnul Marius Idita să scriu un articol pentru revista sa am ezitat între mai multe subiecte, gândindu-mă la actualitatea şi, mai ales la interesul temei abordate.    De ce m-am oprit tocmai asupra abuzului de drept? Din cel puţin câteva motive de ordin moral, dar […]ASPECTE DE DREPT COMPARAT ÎN PRIVINŢA CĂSĂTORIEI ŞI DIVORŢULUI

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

Capitolul I- Aspecte ale regimului matrimonial în legislaţia franceză    Regulile care guvernează efectele căsătoriei pun în discuţie particularităţile cu care se confruntă practicienii prin existenţa ordonanţelor şi a legilor interne ale fiecărei ţări. Din ce în ce mai des, căsătoriile sunt încheiate între persoane cu naţionalităţi diferite, situaţia juridică primind astfel un element de […]TEORIA JUSTIŢIEI LA PLATON

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

Justiţia la Platon se baza pe cele trei virtuţi : Raţiunea, Curajul şi Cumpătarea, a căror distincţie rezulta din inegalitatea socială a acelor vremuri. Dreptatea, considera filosoful, urma să fie impusă, la nevoie, prin forţă, celor ce se împotriveau legii instituite de cei „de sus”. Nedreptatea, adăuga Platon, este „răscoala unei părţi a sufletului împotriva […]PUBLICITATEA BUGETULUI LOCAL

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011, Revista nr. 2 Septembrie 2011

DEZBATEREA PUBLICĂ – FORMA DE PARTICIPARE A CETĂŢENILOR ÎN ELABORAREA ŞI EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public şi transparenţa decizională a administraţiei publice sunt principii de bază în relaţiile dintre cetăţeni şi autorităţile publice. Consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes public deosebit reprezintă unul […]Situaţia premisă încheierii contractului de asigurare: riscul

oct. 14th, 2011 | By | Publicat in categoria Anul III, Nr. 2 Septembrie 2011

Nu există o justiţie absolută, ci numai un contract încheiat între oameni pentru a nu se vătăma unii pe alţii şi a nu fi vătămaţi. EPICUR Oamenii, cu valorile şi patrimoniul lor, au fost într-o luptă constantă şi perpetuă cu forţe imprevizibile şi distructive care pot împiedica desfăşurarea normală a societăţii, a valorilor care o […]