Posts Tagged ‘ student Măriuţa Alexandra-Petruţa ’

Modificarea Societăţilor Comerciale

Dec 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 1 Mai 2010, Stiinte Economice

Cuprins: 1.Concepte de bază…………………………………………3 2.Majorarea capitalului social……………………………..5 3.Reducerea capitalului social…………………………….8 4.Prelungirea sau reducerea duratei societăţii………..10 5.Schimbarea formei societaţii comerciale………….…11 6.Cesiunea parţilor de interes, a părţilor sociale şi a acţiunilor…………………………………………………………….12 7.Retragerea asociaţilor……………………………………15 8.Excluderea asociaţilor……………………………………18 1.Concepte de bază Societăţi comerciale forma a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul […]