Posts Tagged ‘ Av. Drd. Cheran Simona-Elena ’

EFECTELE APELULUI ÎN PROCESUL PENAL

dec. 7th, 2010 | By | Publicat in categoria Anul II, Nr. 2 Septembrie 2010

În gândirea juridică din cele mai îndepărtate timpuri s-a conturat ideea că în administrarea justiţiei, ca şi în orice altă activitate umană, se pot săvârşi erori generatoare de nedreptate, cu toate măsurile impuse de lege pentru a se asigura subiecţilor procesuali un maximum de garanţii în vederea soluţionării corecte şi echitabile a cauzelor rezolvabile pe […]