Posts Tagged ‘ Student: Mona Lăcătuş ’

Unele considerații cu privire la natura juridică a dreptului la dividend și politica de dividend

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Opinii consacrate de doctrina şi jur ispru denţa noastră Scopul societăţii comerciale este acela de a realiza beneficii din activitatea comercială desfăşurată şi de a le împărţi între asociaţi. Acest scop rezultă şi din analiza art. 1.491 C. civ. Potrivit definiţiei legale, cota-parte din beneficiul societăţii comerciale ce se va plăti fiecărui asociat constituie […]