Posts Tagged ‘ Coordonator ştiinţific: asist. univ. Mihaela Iliescu ’

Unele considerații cu privire la natura juridică a dreptului la dividend și politica de dividend

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Opinii consacrate de doctrina şi jur ispru denţa noastră Scopul societăţii comerciale este acela de a realiza beneficii din activitatea comercială desfăşurată şi de a le împărţi între asociaţi. Acest scop rezultă şi din analiza art. 1.491 C. civ. Potrivit definiţiei legale, cota-parte din beneficiul societăţii comerciale ce se va plăti fiecărui asociat constituie […]Obținerea despăgubirilor și a penalităților în caz de neexecutare a contractelor comerciale, aplicând răspunderea contractuală din Dreptul civil și comercial

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Potrivit principiului dreptului comun “contractul este legea părţilor”, convenţiile legal făcute trebuie respectate întocmai de părţile ontractante. În practică se întâlnesc şi situaţii în care una dintre părţi – debitorul – nu îşi execută de bună-voie obligaţiile contractuale comerciale, situaţii în care se naşte răspunderea contractuală şi efectele acesteia. I. Răspunderea contractuală în dreptul comercial […]