Posts Tagged ‘ Student: Andreea Isabela Iliescu ’

Obținerea despăgubirilor și a penalităților în caz de neexecutare a contractelor comerciale, aplicând răspunderea contractuală din Dreptul civil și comercial

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Potrivit principiului dreptului comun “contractul este legea părţilor”, convenţiile legal făcute trebuie respectate întocmai de părţile ontractante. În practică se întâlnesc şi situaţii în care una dintre părţi – debitorul – nu îşi execută de bună-voie obligaţiile contractuale comerciale, situaţii în care se naşte răspunderea contractuală şi efectele acesteia. I. Răspunderea contractuală în dreptul comercial […]