All entries by this author

Soluție de practică comentată (I.C.C.J. Decizia nr. 1.937 din 4 iunie 2008)

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestită cu soluţionarea recursului recurentei-reclamantă SC H.T.R. SRL, a casat decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Totodată, se pronunţă şi pe fondul cauzei, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC I.R.T. SRL şi persoana fizică C.S.O., cât şi cu instanţele inferioare. Instanţa a reţinut […]Unele considerații cu privire la natura juridică a dreptului la dividend și politica de dividend

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

I. Opinii consacrate de doctrina şi jur ispru denţa noastră Scopul societăţii comerciale este acela de a realiza beneficii din activitatea comercială desfăşurată şi de a le împărţi între asociaţi. Acest scop rezultă şi din analiza art. 1.491 C. civ. Potrivit definiţiei legale, cota-parte din beneficiul societăţii comerciale ce se va plăti fiecărui asociat constituie […]Obținerea despăgubirilor și a penalităților în caz de neexecutare a contractelor comerciale, aplicând răspunderea contractuală din Dreptul civil și comercial

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Potrivit principiului dreptului comun “contractul este legea părţilor”, convenţiile legal făcute trebuie respectate întocmai de părţile ontractante. În practică se întâlnesc şi situaţii în care una dintre părţi – debitorul – nu îşi execută de bună-voie obligaţiile contractuale comerciale, situaţii în care se naşte răspunderea contractuală şi efectele acesteia. I. Răspunderea contractuală în dreptul comercial […]Imunitățile, privilegiile și înlesnirile funcționarilor consulari

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Dreptul consular este definit ca o parte a dreptului internaţional, ce  reprezintă totalitatea normelor şi regulilor care reglementează relaţiile  consulare, organizarea, funcţionarea şi statutul juridic al oficiilor consulare  şi al personalului acestora. În literatura de specialitate este analizată detaliat  atât noţiunea de drept consular, cât şi cea a practicii consulare pe plan  internaţional. Prin relaţii […]Paradisurile fiscale și prețurile de transfer

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Dezvoltarea comerţului mondial are ca efect nu doar dezvoltarea naţională,  creşterea nivelului de trai, întărirea cooperării internaţionale, ci şi aspecte mai puţin îmbucurătoare. Ne referim aici în special la tranzacţiile comerciale intrafirmă. În acest sens, grupurile multinaţionale îşi pot manipula obligaţiile fiscale la  scară globală, evitând plata obligaţiilor fiscale din diverse jurisdicţii, fie  plătind prea […]Rezolvarea pașnică a diferendelor internaționale

nov. 22nd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Recunoaşterea principiului interzicerii forţei sau ameninţării cu forţa ca  principiu imperativ al dreptului internaţional are drept consecinţă logică  reglementarea oricărui diferend pe cale paşnică1. Astfel, Pactul Briand-Kellog (1928), interzicând războiul ca mijloc al politicii naţionale, a instituit totodată, pentru prima dată în relaţiile internaţionale, obligaţiile părţilor de a rezolva orice diferende dintre ele numai prin […]Viața privată înlătură caracterul absolut al exercitării dreptului la viață?

nov. 22nd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Drepturile fundamentale ale omului au o rezonanţă absolută şi esenţială atât  din perspectiva normelor juridice din dreptul intern, cât şi internaţional.   Din perspectivă internaţională, drepturile omului, în speţă, dreptul la viaţă şi dreptul la viaţă privată, îşi găsesc consacrarea în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (introdusă în legislaţia română prin Legea nr. 30 din 18 […]Necesitatea menținerii incriminării incestului

nov. 21st, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

1. Consideraţii Introductive Incestul presupune relaţii sexuale între rude, în linie directă sau între fraţi şi surori1, prin ,,rude în linie directă’’ înţelegând: străbunici, bunici, părinţi, copii, nepoţi, strănepoţi. Un asemenea comportament, deviant, în termeni ai moralei, se datorează lipsei educaţiei sau educaţiei precare primite în cadrul familiei, chiar mijloacelor educaţionale deficitare folosite, precum şi […]Plângerea în fața judecătorului împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată

nov. 21st, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Potrivit articolului nr. 2781 C. pr. pen., text modificat prin Legea nr. 356/2006, după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 C. pr. pen. împotriva ordonanţelor ori, după caz,a rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane […]Noi abordări privind percheziția

nov. 21st, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Percheziţia are ca efect restrângerea exercitării unor drepturi sau a unor libertăţi consacrate şi garantate atât în Constituţia Romaniei, precum: inviolabilitatea domiciliului (art. 27), libertatea fizică sau de mişcare a persoanei (art. 23), dreptul la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private (art. 26), inviolabilitatea corespondenţei şi a celorlalte mijloace legale de comunicare (art.28), cât şi […]