Posts Tagged ‘ Student: Danny Gabriel Bârdan-Raine ’

Soluție de practică comentată (I.C.C.J. Decizia nr. 1.937 din 4 iunie 2008)

nov. 24th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Privat, Nr. 1 Septembrie 2009

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestită cu soluţionarea recursului recurentei-reclamantă SC H.T.R. SRL, a casat decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Totodată, se pronunţă şi pe fondul cauzei, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC I.R.T. SRL şi persoana fizică C.S.O., cât şi cu instanţele inferioare. Instanţa a reţinut […]Distincție între infracțiunea continuată și concursul de infracțiuni

nov. 18th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

În doctrina penală, infracţiunea continuată a cunoscut o adevărată evoluţie, plecând astfel de la reacţia împotriva asprimii pedepselor din perioada feudală şi ajungând la o unitate infracţională legală cum este definită în dreptul contemporan.Aspecte noi privind minoritatea în viitorul Cod penal

nov. 18th, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile a constituit şi constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne. Pe aceste considerente, legiuitorul viitorului Cod penal a reglementat instituţia minorităţii cu totul diferit de cea în vigoare. Două elemente de noutate vor face obiectul prezentei lucrări şi anume: vârsta răspunderii penale şi renunţarea la pedepsele ce […]