Posts Tagged ‘ Student: Ioan Alecu Perdun ’

Imunitățile, privilegiile și înlesnirile funcționarilor consulari

nov. 23rd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Dreptul consular este definit ca o parte a dreptului internaţional, ce  reprezintă totalitatea normelor şi regulilor care reglementează relaţiile  consulare, organizarea, funcţionarea şi statutul juridic al oficiilor consulare  şi al personalului acestora. În literatura de specialitate este analizată detaliat  atât noţiunea de drept consular, cât şi cea a practicii consulare pe plan  internaţional. Prin relaţii […]Rezolvarea pașnică a diferendelor internaționale

nov. 22nd, 2009 | By | Publicat in categoria Drept Public, Nr. 1 Septembrie 2009

Recunoaşterea principiului interzicerii forţei sau ameninţării cu forţa ca  principiu imperativ al dreptului internaţional are drept consecinţă logică  reglementarea oricărui diferend pe cale paşnică1. Astfel, Pactul Briand-Kellog (1928), interzicând războiul ca mijloc al politicii naţionale, a instituit totodată, pentru prima dată în relaţiile internaţionale, obligaţiile părţilor de a rezolva orice diferende dintre ele numai prin […]