Vizitati-ne pe Facebook!
Monday July 22, 2024

Home
News Feeds:
23
Apr
2022

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi, momente linistite si pline de caldura, fericire, sanatate, mult noroc si spor la toate.

 

Hristos a inviat!

Vă dorim un Paşte luminat!

Conducerea Asociației

 

                                                  

 

 

 

Written by Administrator   
 
30
Sep
2021

Comunicat cu privire la organizarea Alegerilor Generale pentru functiile vacante din conducerea Asociatiei Profesionale a Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti.

 

Written by Administrator   
 
10
Sep
2021

Alegeri pentru conducerea Asociației Profesionale Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti                                                                                                                                           

 

                                                       

                                       ANUNT                                                                                                                                                              Nr. 2994/10.09.2021

În conformitate cu dispozițiile art. 61, alin. (5) și art. 62 și 63 din Statutul profesiei de consilier juridic, coroborat cu dispozițiileart. 15 paragraf (7),art. 16, lit. b) șiart. 19 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici București,

 
           În urma poziției exprimate de 2/3 din membrii activi ai Consiliului Director se organizează alegeri pentru conducerea Asociației Profesionale Colegiului Consilierilor Juridici București, situație în care MEMBRII COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI BUCUREȘTI sunt invitați în zilele de 27-30 SEPTEMBRIE 2021cu începere de la ora 09.00, să își exercite dreptul de vot la sediul Colegiului Consilierilor Juridici București situat in Bld. Regina Maria, nr. 64, Sector 4, București,

În contextul situației epidemiologice preexistente si a măsurilor restrictive impuse de autoritățile naționale pentru prevenirea si combaterea transmiterii infecțiilor cu SARS-COV-2, precum si a necesității obiective de a asigura ca dreptul la vot să se exercite cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, pentru organizarea in bune condiții a acestor alegeri sunt necesar a fi respectate urmatoarele masuri organizatorice:

 • În perioada 13.09.2021 - 15.09.2021 consilierii juridici înscriși în tabloul Colegiului Consilierilor Juridici Bucureșticu drept de exercitare a activităților profesionale își vor verifica situația plății la zi a taxelor si contribuțiilor datorate Colegiului în vederea îndeplinirii condițiilor statutare pentru exercitarea in condiții legale a dreptului la vot.
 • Condițiile de participare ale membrilor cu drept de vot la adunarea generală extraordinară a Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București:                                                                                                                                                                                                                           a)sunt înscriși în tabloul consilierilor juridici ai CCJ București cu drept de exercitare a profesiei;                                                                                       b)nu se găsesc în situații care atrag incompatibilitatea sau suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei;                                                                   c)nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare;                                                                                                                                                              d)au achitat la zi toate taxele și contribuțiile stabilite de CCJ București.

 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la vot se face de catre Secretariatul CCJ București care va întocmi listele de alegători cu drept de vot, liste ce vor fi puse la dispoziția Comisiei de organizare a alegerilor pentru funcțiile de conducere ale Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București, iar aceasta din urma va afișa listele în cauză la sediul CCJ București și pe site-ul asociației, în termen de 12 ore de la expirarea termenului limită - 16.09.2021, respectiv la data de 16.09.2021, orele 12.

 

 • Începând cu data de 17.09.2021 și până în data de 20.09.2021 consilierii juridici înscriși în tabloul Colegiului cu drept de exercitare a activităților profesionale pot să își depună candidatura pentru una din funcțiile de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici București menționate în Statutul ACCJ București, după cum urmează:
  • Consiliul Director, format din 7 (șapte) membrii:

            - Decan;

- Prodecan;

- Secretar General;

- Trezorier;

- 3 (trei) Membrii.

 • Comisia de cenzori, formată din 3-5 membrii;
 • Comisia de disciplină, formată din 3-5 membrii.
 • Condițiile pentru alegerea în funcțiile de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici București:

În afara condițiilor generale de participare la adunarea generală electivă, candidații la funcțiile de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici București  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții suplimentare:

-pentru funcțiile de decan și prodecan să îndeplinească:

 • condiția de vechime prevăzută de art. 16 lit. b) teza a doua din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici București;
 • să aibă o bună reputație profesională recunoscută prin cel puțin 2 (două) recomandări din care una emisă de un membru fondator cu funcție de conducere în cadrul CCJ București și una emisă de un cadru universitar din cadrul mediului academic universitar de specialitate

- pentru membrii Comisiei de disciplină să îndeplinească condiția de vechime prevăzută de art. 32 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici București;

-să depună la Secretariatul CCJ București dosarul de candidatură care va cuprinde:

 • Scrisoarea de intenție – conform modelului anexat,
 • Declaratia de eligibilitate – conform modelului anexat,
 • Plan managerial (pentru funcția de decan).

 

Comisia de organizare a alegerilor pentru funcțiile de conducere ale Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București, va afișa lista candidaților la sediul CCJ București și pe site-ul asociației, în termen de 12 ore de la finalizarea termenului de depunere a candidaturilor – 21.09.2021, orele 12.

Contestațiile referitoare la candidaturile depuse pot fi formulate până la data de 21.09.2021, orele 24, si vor fi înregistrate la Secretariatul CCJ București.

Comisia de soluționare a contestațiilor se va întruni și va soluționa contestațiile formulate până la data de 22.09.2021, orele 16, urmând ca, atât la sediul CCJ București, cât și pe site-ul asociației, să afiseze rezultatul soluționării contestațiilor în cauză și lista definitivă a candidaților validați.            

 • Prezentarea candidaților la funcțiile de conducere ale Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București

Prezentarea candidaților la funcțiile de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici București se desfășoară on-line, inclusiv Planul managerial al Decanului, procedură care începe în ziua următoare afișării listei definitive a candidaturilor declarate valabile și se încheie la finalul zilei (orele 24).

 • Procedura desfășurării alegerilor

Se vor întocmi Buletine de vot ce vor fi tipărite după afișarea listei definitive a candidaților. Tipărirea acestora se va realiza într-o unitate autorizată în acest sens.

Buletinele de vot vor fi tipărite pentru fiecare funcție eligibilă și vor corespunde numărului consilierilor juridici - membri cu drept de vot ai Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București- afișați pe listele de la sediul CCJ București și pe site-ul asociației.

 Buletinele de vot sunt diferențiate, după cum urmează:

 •  Pentru decan - culoarea auriu,
 •  Pentru prodecan - magenta,
 •  Pentru secretar general - roșu carmin,
 •  Pentru trezorier - violet,
 •  Pentru cei trei membrii ai Consiliului Director - gri,
 •  Pentru comisia de cenzori - albastru,
 •  Pentru comisia de disciplină - verde.

Buletinele de vot vor avea înscrise numele si prenumele candidaților validați, unul sub altul, în ordine alfabetică, și vor fi securizate prin înseriere și numerotare.

Comanda bun de tipar, precum și procesul verbal de predare - primire sunt documentele care probeză numărul buletinelor de vot tipărite.

Secretariatul CCJ București răspunde de păstrarea buletinelor de vot și de documentele care probeză numărul lor, în plicuri sigilate, într-un spațiu securizat, la care va avea acces numai reprezentantul Comisiei de organizare a alegerilor care a asistat la tipărirea voturilor.

În perioada în care se va desfășura efectiv procedura de vot, membri Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, cu drept de vot, vor fi verificați de reprezentanții Comisiei de organizare a alegerilor, calitatea si identitatea acestora fiind dovedite, la intrarea în sediul CCJ București, pe baza Legitimației de Consilier Juridic și a documentelor de identitate (CI/BI, pașaport).

Consilierii juridici verificați vor primi buletinele de vot și vor proceda la exprimarea votului în conformitate cu instrucțiunile primite individual.

Votul ,,pentru” se exprimă prin lăsarea intactă a numelui candidatului, iar votul ,,impotrivă” prin tăirea cu o linie orizontală a numelui candidatului sau candidaților respectivi. 

Consilierul juridic, după completarea buletinelor de vot, le va introduce în urnele speciale pregătite pentru fiecare funcție în parte, în dreptul căreia va fi prezentă o persoană denumită - responsabil urnă - după care va semna în tabelele de vot mențiunile referitoare primirea buletinelor de vot și exprimarea acestuia.

La încheierea votării, membrii comisiei de organizare a alegerilor vor proceda la desigilarea urnelor și numărarea voturilor exprimate pentru fiecare candidat in parte, evidențiindu-se si situația voturilor nule.

Membrii Comisiei de organizare a alegerilor pentru funcțiile de conducere ale Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București vor întocmi procesul verbal centralizator care va cuprinde rezultatul votului pentru toți candidații, evidențiindu-se numărul votanților, voturile valabil exprimate si cele anulate.

 

 • Validarea rezultatului alegerilor.

Comisia de organizare a alegerilor pentru funcțiile de conducere ale Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București, în baza procesului – verbal centralizator cu rezultatul alegerilor, va proceda la validarea candidaților declarați caștigători pentru fiecare funcție electivă în parte și va transmite spre afișare, atât la sediul CCJ București, cât și pe site-ul asociației, rezultatul alegerilor în cauză.

Contestarea rezultatelor numărării voturilor se poate depune în prima zi lucrătoare după finalizarea procesului electiv, până la orele 16,00, contestații ce vor fi soluționate în termen de 24 ore de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi publicată la sediul CCJ București și pe site-ul asociației.

Buletinele de vot și procesele verbale întocmite cu ocazia desfăsurării și validării alegerilor vor fi păstrate și arhivate corespunzator.

COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI PROFESIONALE CCJ BUCUREȘTI

 

 

 

 

Written by Administrator   
 
24
Aug
2021

 

Asociația “Alumni” a Universității Titu Maiorescu, în parteneriat cu Editura Universul Juridic și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează Conferința „Provocări și perspective în legislația privind Administrația Publică. Aspecte practice și soluții de implementare”.

La eveniment vor participa reprezentanți ai administrației publice centrale și locale cu atribuții în implementarea Codului Administrativ, personalități din sfera juridică și experți IT&C.

Conferința își propune să fie un liant între teoreticieni și practicieni care caută și oferă răspunsuri și clarificări necesare specialiștilor din domeniile juridic, administrativ și IT&C.

Evenimentul va avea loc în data de 18 septembrie 2021 și se va desfășura la Cinematograful “Geo Saizescu” (fost Cinema Ostroveni) situat în B-dul Tineretului, nr. 2A, Râmnicu Vâlcea.

Participarea este gratuită.  Accesul în sală va fi permis în ordinea sosirii participanților, începând cu ora 9:00.

Lucrările Conferinței vor debuta la ora 10:00 și sunt structurate pe două secțiuni, după cum urmează:

 

Written by Administrator   
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 10

 

Logare

Ajutor

Pentru intrebari nu ezitati sa ne contactati.

email : office@aafdutm.ro

Raspundem in cel mai scurt timp posibil solicitarilor voastre.

Acces forum