Vizitati-ne pe Facebook!
Sunday April 2, 2023

Home
News Feeds:
18
Aug
2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 16/08/2012

 

Actul a intrat in vigoare la data de 16 august 2012


În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.998/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,


ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

 

 

Written by Administrator   
 
15
May
2012

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Ordin nr. 3955 din 09/05/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008

Privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat

Written by Administrator   
 
09
Apr
2012

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT:
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 4 aprilie 2012

 

 

 

Written by Administrator   
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 9 of 9

 

Logare

Ajutor

Pentru intrebari nu ezitati sa ne contactati.

email : office@aafdutm.ro

Raspundem in cel mai scurt timp posibil solicitarilor voastre.

Acces forum