Vizitati-ne pe Facebook!
Thursday January 18, 2018

Home
News Feeds:
07
Apr
2013
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat în anul universitar 2012-2013 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale:
 
FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI
  • Reducere de 5% în cazul achitării integrale a taxei anuale de studii până la data de 10 octombrie 2012;
  • Reducere de până la 10% în anul I de studii pentru laureaţii olimpiadelor naţionale;
  • Reducere de până la 10% în cazul înscrierii unui al doilea membru al familiei (soţ-soţie, părinte-copil, fraţi-surori) la studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii;
  • Reducere de până la 10% la una dintre facultăţi, în cazul studenţilor care urmează simultan studii de licenţă la două facultăţi ale Universităţii;
  • Spaţii de învăţământ ultramoderne, Aula Magna – peste 600 locuri, săli de curs, săli de seminar, săli de lectură şi amfiteatre ultramoderne;
  • Burse de performanţă, burse acordate de către agenţi economici privaţi, burse de mobilităţi ERASMUS – Franţa, Spania, Danemarca, Anglia, Germania, Austria, Letonia, Turcia;
  • Librărie, bibliotecă virtuală;
  • Acces la baza de date internaţională Springerlink, cu articole din diverse domenii ştiinţifice, fără percepere de taxe suplimentare;
  • Cămin-hotel, cantină-restaurant, club studenţesc, săli de fitness, copy center, wi-fi.
 
 
FACULTATEA DE DREPT BUCUREŞTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.11.74
Decan: conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:
 
Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Drept
Drept
240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
ZI / 450 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti /
100 de locuri,
Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Drept internaţional şi european
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
2.
Dreptul afacerilor
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
3.
Ştiinţe penale
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
4.
Medierea conflictelor în drept
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
5.
Drept civil şi drept procesual civil aprofundate
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50


III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și Criminalistică.

Written by Administrator   
 
07
Mar
2013

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
la început de drum

5-6 aprilie 2013
Aula Magna a Universității Titu Maiorescu
Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București

 

Profesorul GABRIEL BOROI,

împreună cu reputați practicieni ai dreptului, vă propun o conferință interactivă, în care se vor analiza o serie de instituții procesual-civile care capătă conotații noi, ca urmare a intrării în vigoare a NCPC. Manifestarea este dedicată în special practicienilor, urmărind însă și formarea unor piloni conceptuali de bază la acest moment de cotitură al legislației procesuale din România.

Written by Administrator   
 
23
Feb
2013

Conducerea Asociaţiei multumeste tuturor celor care în anul ce a trecut a susţinut prin sponsorizarea cu cei 2% din venit.

Mulţumim anticipat şi tuturor celor care într-o perioadă de criză economică şi de recesiune, înțeleg să susţină o Asociaţie apolitică şi independentă.

Asigurăm încă o dată pe toţi membrii şi studenţii Universităţii Titu Maiorescu că vom face şi pe viitor tot posibilul pentru tipărirea Revistei ProExcelsior.

Vă mulţumim anticipat în numele ASOCIAŢIEI ALUMNI A     UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU !

Conducerea Asociaţiei

Direcţionaţi 2% din impozitul dvs. pe venit către
ASOCIAŢIA ALUMNI A UNIVERSITĂŢII TITU
MAIORESCU

Conform Codului Fiscal, contribuabilii, persoane fizice, au posibilitatea sa direcționeze 2% din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit.

Ce este 2% ?

Prin intermediul prevederii 2%, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit înființată conform ordonanței 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, 2% este un sistem prin care cetățenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor. Acești bani oricum aveau o altă destinație decât bugetul tău dar acum poți decide de către cine şi cum vor fi cheltuiți.

Această opțiune nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne statului.

Direcţionând această sumă către ASOCIAŢIA ALUMNI A UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, sprijiniţi cercetarea românească şi promovarea studenţilor, absolvenţilor ai acestei Universităţi care şi-a făcut un brand în lumea academică.

Formular 230 se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora;

b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;

c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Trimite declaraţia prin poştă la administraţia fiscală de care aparţii ( în raza căreia domiciliezi ) prin scrisoare recomandată sau depune-o personal, până la 15 mai 2013!

Practic acest lucru nu te costă nimic!

 

Declaratie 230 ALUMNI _2012.pdf

 

Written by Administrator   
 
23
Feb
2013

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept Tema: ,, Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale dreptului” București, 24-25 mai 2013

 

Cu o experiență de aproape un deceniu în organizarea conferinței internaționale "Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere", desfășurată în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din București lansează o nouă provocare științifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, cu tema «Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internationalăl. Noi perspective ale dreptului». Organizarea și desfășurarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale-2013 se realizează în parteneriat cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, în calitate de partener pentru Secţiunea „Drept penal”, precum și cu Societatea Română de Drept European, în calitate de partener pentru Secțiunea ,,Drept European și Internațional”. Conferința internațională de drept își propune să reunească laolaltă oameni de știință din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenți și nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb și a împărtăși experiențele și rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislației în spiritul noilor curente naționale, europene și internaționale, precum și pentru a discuta despre provocările practice întâlnite și soluțiile adoptate.

Written by Administrator   
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 5 of 7

 

Logare

Ajutor

Pentru intrebari nu ezitati sa ne contactati.

email : office@aafdutm.ro

Raspundem in cel mai scurt timp posibil solicitarilor voastre.

Acces forum

Copyright © 2018. AAFDUTMPowered by Rodax Management