Provocare la calitate și performanță

Noi 17th, 2009 | By | Publicat in categoria Introducere, Nr. 1 Septembrie 2009

Prof-univ-dr-Iosif-R-URSEste unanim recunoscut faptul că nivelul de dezvoltare al unei societăţi este determinat în mod esenţial de capacitatea sistemului său de învăţământ de a cultiva calitate şi a produce performanţă, de nivelul de educaţie al tinerilor. Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică generează forţe cognitive care gestionează prezentul şi prefigurează viitorul, dezvoltă creativitatea, înnobilează sufletele, formează caractere, pregătind astfel noile elite ale societăţii.

Universitatea Titu Maiorescu, instituţie competitivă şi performantă în spaţiul învăţământului superior românesc, pe lângă misiunea sa fundamentală de a organiza un învăţământ academic la standarde de calitate europeană, are ca obiectiv încurajarea şi atragerea studenţilor către cercetarea ştiinţifică. Prin implicarea în acest domeniu care dă măsura calităţii studiilor şi capacităţii unei instituţii de învăţământ superior de a produce cunoaştere, Universitatea noastră urmăreşte dezvoltarea, în rândul studenţilor, a deprinderilor şi competenţelor necesare pentru realizarea de studii, lucrări şi comunicări de profil, pentru înscrierea cu profesionalism în circuitul naţional şi european al creaţiei ştiinţifice. În felul acesta, tinerii cercetători îşi aduc contribuţia, prin propria creativitate şi capacitate de a inova, la domeniul de vârf al cercetării ştiinţifice, participând la actul cunoaşterii într-o epocă în care se pune mare preţ pe acesta, luând parte la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere – cea mai mare provocare a zilelor noastre în contextul globalizării. Nu în ultimul rând, ei contribuie prin activitatea ştiinţifică şi prin rezultatele obţinute la creşterea prestigiului instituţiei care i-a format, Universitatea Titu Maiorescu.
Cercurile ştiinţifice studenţeşti, organizate pe domenii de cunoaştere, sesiunile de comunicări ale studenţilor sunt prilejuri de impulsionare a culturii educaţiei şi cercetării, în relaţie directă cu amplificarea creativităţii ştiinţifice, cu sporirea eficienţei cercetării, într-un tot coerent care reprezintă organic învăţământ, educaţie, ştiinţă, cultură.
Editarea revistei “ProExce lsior” reprezintă un pas important în direcţia valorificării creaţiei ştiinţifice studenţeşti din domeniul Dreptului public şi Dreptului privat. Comunicările studenţilor poartă şi amprenta personalităţii îndrumătorilor ştiinţifici, prestigioase cadre didactice ale Facultăţii de Drept, fiind, în consecinţă, o probă a calităţii şi anvergurii actului de cunoaştere cultivat la Universitatea noastră.
Sperăm ca, an de an, nivelul ştiinţific al acestor comunicări studenţeşti să ne fundamenteze concluzia că cercetarea ştiinţifică nu trebuie redusă la o activitate sporadică, la câteva metode de descoperire şi cunoaştere a adevărului ştiinţific, ci ea trebuie să fie în primul rând un sistem de gândire, cu principii, metode, tactici, strategii, care extrage concluziile, construind astfel un domeniu ştiinţific nou. Este o provocare adresată studenţilor, absolvenţilor şi personalului didactic al Universităţii deopotrivă. În mediul academic de elită al Universităţii Titu Maiorescu există resursele necesare pentru calitate, performanţă şi competitivitate, pentru cunoaştere la standarde înalte, în educaţie şi în cercetarea ştiinţifică. Prin urmare, căile către succes sunt deschise!
Autori: ,

Leave Comment