UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU–CEA MAI BUNĂ UNIVERSITATE PARTICULARĂ DIN ROMÂNIA Print
Written by Administrator   
Wednesday, 07 September 2011 20:32


 

 

 


COMUNICAT DE PRESĂ

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU –
CEA MAI BUNĂ UNIVERSITATE PARTICULARĂ DIN ROMÂNIA

conform CLASAMENTULUI MECTS


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a dat publicităţii (6.09.2011) rezultatele procesului de clasificare a universităţilor din România. Evaluarea instituţiilor de învăţământ superior a fost realizată de EUA (Asociaţia Europeană a Universităţilor), for de înalt prestigiu al Uniunii Europene în domeniul politicilor reformei în învăţământul superior. Clasificarea, făcută în baza unor criterii riguroase şi exigente, situează Universitatea Titu Maiorescu în categoria universităţilor centrate pe educaţie, în care figurează o serie de universităţi de stat şi toate universităţile particulare din ţară.  În cadrul acestei categorii, Universitatea Titu Maiorescu ocupă locul întâi în ierarhia universităţilor particulare din România.


Clasarea Universităţii Titu Maiorescu pe primul loc în topul universităţilor particulare din România reprezintă o recunoaştere a calităţii educaţiei academice desfăşurate în universitatea noastră şi a valorii acesteia, recunoaştere cu atât mai importantă cu cât poartă girul celui mai respectat şi exigent organism al politicilor europene în învăţământul superior – EUA.


Recunoaşterea Universităţii Titu Maiorescu drept cea mai bună universitate particulară din România constituie efectul şi confirmarea eforturilor constante întreprinse de comunitatea academică a Universităţii, la toate nivelurile, angajamentul ei solidar, bazat pe conştiinţă, responsabilitate şi dedicaţie, pentru edificarea şi dezvoltarea unei Universităţi de elită, spaţiu al calităţii, al performanţei şi excelenţei, al inovaţiei şi creativităţii în educaţia academică şi cercetarea ştiinţifică.


Situarea Universităţii Titu Maiorescu în fruntea ierarhiei universităţilor particulare din România reprezintă, de asemenea, consecinţa politicilor manageriale ale Universităţii, care au pus şi pun accentul pe dezvoltarea instituţiei în acord cu misiunea universităţii, cu respectarea principiilor care definesc spaţiul academic european, pe respectarea legii în litera şi spiritul ei, a normelor şi valorilor etice universitare, cu respingerea şi combaterea oricărui compromis.


Clasarea Universităţii Titu Maiorescu pe locul întâi în ierarhia universităţilor particulare din România exprimă o realitate instituţională complexă, la înălţimea standardelor academice europene, ale cărei elemente definitorii sunt: învăţământ superior de calitate, resurse umane de valoare şi prestigiu, educaţie centrată pe student şi pe rezultatele procesului de predare-învăţare, cercetare ştiinţifică în dezvoltare, infrastructură ultramodernă, educaţie universitară şi cercetare ştiinţifică relaţionate cu piaţa muncii, perspective de excepţie pentru dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Titu Maiorescu.


Universitatea Titu Maiorescu cuprinde următoarele facultăţi şi domenii de studiu: Drept (Bucureşti şi Târgu Jiu), Psihologie, Ştiinţe Sociale şi Politice (cu trei specializări: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Comunicare şi Relaţii Publice, Ştiinţe Politice), Ştiinţe Economice (Bucureşti şi Târgu Jiu), Informatică, Medicină şi Medicină Dentară. Universitatea Titu Maiorescu dezvoltă studii de licenţă, master şi studii doctorale, fiind singura universitate particulară din România care are două şcoli doctorale (Drept şi Medicină Dentară).


Pentru noul an universitar, 2011/2012, Universitatea Titu Maiorescu îi anunţă pe viitorii studenţi că procesul admiterii este în desfăşurare până la data de 28 septembrie 2011. În acelaşi timp, îi asigură pe toţi cei care optează pentru Universitatea Titu Maiorescu, nume care a devenit un brand al calităţii şi performanţei, că opţiunea lor reprezintă o investiţie în educaţia academică de elită şi o şansă importantă pentru succesul personal în procesul formării şi în cariera profesională.Senatul Universităţii Titu Maiorescu

Rectorul Universităţii Titu Maiorescu

Prof. univ. dr. Iosif R. URS

Articol apărut Miercuri, 07 Septembrie 2011, ora 09:48
şi actualizat Miercuri, 07 Septembrie 2011, ora 10:03

Last Updated on Saturday, 10 March 2012 16:30