Vizitati-ne pe Facebook!
Friday July 30, 2021
News Feeds:
Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 August 2013 20:53

Hotărâre nr. 581/2013

din 30/07/2013

Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 08/08/2013

Actul a intrat in vigoare la data de 08 august 2013

 

    În baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4)şi art. 155 alin. (1)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 108din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. -Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

   Art. 2. -Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

   Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA Nr. 2

 

2.UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

   

 

                 
 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma învăţământ

Număr de credite de studiu transferabile

Nr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi

 

1.

Drept

Drept civil şi drept procesual civil aprofundat

Bucureşti

română

IF

60

400

 

Drept internaţional şi european

Bucureşti

română

IF

120

 

Dreptul afacerilor

Bucureşti

română

IF

60

 

Medierea conflictelor în drept

Bucureşti

română

IF

60

 

Ştiinţe penale

Bucureşti

română

IF

60

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

Târgu-Jiu

română

IF

60

 

Criminalistică şi psihologia judiciară în investigaţia penală

Bucureşti

română

IF

60

 

Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual european

Bucureşti

română/ franceză

IF

60

 

2.

Finanţe

Bănci şi pieţe financiare

Bucureşti

română

IF

120

200

 

Managementul finanţării proiectelor europene

Bucureşti

română

IF

120

 

Politici financiare de întreprindere

Bucureşti

română

IF

120

 

Fiscalitate şi politici financiare

Bucureşti

română

IF

120

 

3.

Psihologie

Psihologia resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

450

 

Psihologie şcolară şi consiliere educaţională

Bucureşti

română

IF

120

 

Psihoterapii cognitiv comportamentale

Bucureşti

română

IF

120

 

Tehnici de comunicare şi influenţă socială

Bucureşti

română

IF

120

 

Psihologia sportului

Bucureşti

română

IF

120

 

Psihologie judiciară

Bucureşti

română

IF

120

 

Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată

Bucureşti

română

IF

120

 

Psihanaliză

Bucureşti

română

IF

120

 

Metodologie şi psihometrie

Bucureşti

română

IF

120

 

4.

Informatică

Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale

Bucureşti

română

IF

120

50

 

5.

Medicină dentară

Reabilitări orale cu agregare implantară

Bucureşti

română

IF

120

50

 

6.

Informatică

Informatică aplicată în imagistică medicală (interdisciplinar cu domeniul: Medicină)

Bucureşti

română

IF

120

50

 

7.

Administrarea afacerilor

Tehnici financiare şi contabile pentru gestiunea afacerilor (interdisciplinar cu domeniile: Finanţe, Contabilitate)

Târgu Jiu

română

IF

120

50

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh