Vizitati-ne pe Facebook!
Wednesday May 29, 2024
News Feeds:
Ordin nr. 4970/2012 - Ordin privind alocarea granturilor doctorale in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 18 August 2012 10:46

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 16/08/2012

 

Actul a intrat in vigoare la data de 16 august 2012


În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.998/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,


ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

 

 

 

 

 

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

Nr. 4.970.


ANEXA Nr. 1


GRANTURI DOCTORALE
alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
1 Universitatea Politehnica din Bucureşti 340
2 Universitatea din Bucureşti 340
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 85
4 Academia de Studii Economice din Bucureşti 110
5 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2401)
6 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 75
7 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 310
8 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca 70
9 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 115
10 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 235
11 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi 70
12 Universitatea "Politehnica" din Timişoara 110

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
1 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 45
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 50
3 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 50
4 Universitatea "Transilvania" din Braşov 45
5 Universitatea "Ovidius" din Constanţa 25
6 Universitatea din Craiova 45
7 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 20
8 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 45
9 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 40
10 Universitatea din Oradea 15
11 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 30
12 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 26
13 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 30
14 Universitatea de Vest din Timişoara 65
15 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara 25

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
1 Academia Tehnică Militară din Bucureşti 2
2 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti 0
3 Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti 0
4 Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 0
5 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov 0
6 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa 0
7 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu 0

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
1 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti 15
2 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 15
3 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 15
4 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti 15
5 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 10
6 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 15
7 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi 20
8 Universitatea de Arte din Târgu Mureş 4


 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
1 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti 14
2 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 13
3 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 10
4 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 8
5 Universitatea Maritimă din Constanţa 10
6 Universitatea din Petroşani 10
7 Universitatea din Piteşti 10
8 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti 15
9 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa 4
10 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 25
11 Universitatea "Valahia" din Târgovişte 15
12 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 4
13 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş 6a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie


 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
Total din care cu bursă
1 Universitatea Politehnica din Bucureşti 15 4
2 Universitatea din Bucureşti 5 3
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti 0 0
4 Academia de Studii Economice din Bucureşti 11 3
5 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 3 2
6 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2 0
7 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 14 3
8 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca 0 0
9 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 11 3
10 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 11 2
11 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi 0 0
12 Universitatea "Politehnica" din Timişoara 6 0

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
Total din care cu bursă
1 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 4 2
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 4 2
3 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 2 0
4 Universitatea "Transilvania" din Braşov 8 3
5 Universitatea "Ovidius" din Constanţa 5 1
6 Universitatea din Craiova 12 3
7 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 0 0
8 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 10 2
9 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 0 0
10 Universitatea din Oradea 0 0
11 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4 1
12 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 0 0
13 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 1 0
14 Universitatea de Vest din Timişoara 11 1
15 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara 0 0

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
Total din care cu bursă
1 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti 0 0
2 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 1 1
3 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 0 0
4 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti 2 2
5 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 1 1
6 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 3 1
7 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi 0 0
8 Universitatea de Arte din Târgu Mureş 0 0

 

Nr. crt. Universitatea Granturi doctorale
Total din care cu bursă
1 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti 1 0
2 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 4 3
3 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 0 0
4 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 0 0
5 Universitatea Maritimă din Constanţa 0 0
6 Universitatea din Petroşani 4 1
7 Universitatea din Piteşti 1 1
8 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti 0 0
9 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa 1 1
10 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 10 2
11 Universitatea "Valahia" din Târgovişte 2 1
12 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 0 0
13 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş 1 1 

Last Updated on Saturday, 18 August 2012 10:57
 

Add comment


Security code
Refresh