Vizitati-ne pe Facebook!
Friday July 30, 2021
News Feeds:
ORDIN nr. 5.262 din 5 septembrie 2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 September 2011 00:00

 

ORDIN nr. 5.262 din 5 septembrie 2011


privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011
Data Intrarii in vigoare: 06 Septembrie 2011
-------------------------------------------------------------------------

 

 

 


În conformitate cu prevederile art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în baza Referatului de aprobare nr. 258/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin, având în vedere ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului privind constituirea bazei de date cuprinzând datele şi informaţiile relevante, structurate pe criterii, standarde şi indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universitãţile supuse evaluãrii în vederea clasificãrii universitãţilor şi ierarhizãrii programelor de studii, precum şi ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea realizãrii evaluãrii primare a universitãţilor şi a evaluãrii programelor de studii universitare cu scopul clasificãrii universitãţilor şi ierarhizãrii programelor de studii, în temeiul art. 6 alin. (2) din Metodologia de evaluare în scopul clasificãrii universitãţilor şi ierarhizãrii programelor de studii, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 789/2011, şi al Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

 

 

ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1

Se constatã rezultatele clasificãrii universitãţilor, stabilite de Asociaţia Universitãţilor Europene, pe baza datelor raportate de instituţiile de învãţãmânt superior acreditate din sistemul naţional de învãţãmânt, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.


ART. 2

Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generalã economic, finanţe, resurse umane şi Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Agenţia Romanã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior, precum şi instituţiile de învãţãmânt superior acreditate din sistemul naţional de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetãrii,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 5 septembrie 2011.
Nr. 5.262.

ANEXĂ

CLASIFICAREA
universitãţilor acreditate din sistemul naţional de învãţãmânt

Universitãţi de cercetare avansatã şi educaţie
- Universitatea din Bucureşti
- Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
- Academia de Studii Economice din Bucureşti
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
- Universitatea Politehnica din Bucureşti
- Universitatea Tehnicã "Gheorghe Asachi" din Iaşi
- Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
- Universitatea Politehnica din Timişoara

Universitãţi de educaţie şi cercetare ştiinţificã
- Universitatea de Vest din Timişoara
- Universitatea din Craiova
- Universitatea "Transilvania" din Braşov
- Universitatea "Ovidius" din Constanţa
- Universitatea "Dunãrea de Jos" din Galaţi
- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
- Universitatea din Oradea
- Şcoala Naţionalã de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
- Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicinã Veterinarã din Bucureşti
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timişoara
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie din Craiova
- Universitatea Tehnicã de Construcţii Bucureşti
- Universitatea de Medicinã şi Farmacie din Târgu Mureş
- Academia Tehnicã Militarã din Bucureşti
- Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandã" din Braşov
- Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
- Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" din Bucureşti
- Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" din Constanţa
- Academia Naţionalã de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
- Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" din Sibiu

Universitãţi de educaţie şi creaţie artisticã
- Universitatea Naţionalã de Arte din Bucureşti
- Universitatea de Arhitecturã şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
- Universitatea Naţionalã de Artã Teatralã şi Cinematograficã "I. L. Caragiale" din Bucureşti
- Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
- Universitatea Naţionalã de Muzicã din Bucureşti
- Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca
- Academia de Muzicã "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
- Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Universitãţi centrate pe educaţie
- Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
- Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
- Universitatea "Valahia" din Târgovişte
- Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
- Universitatea Maritimã din Constanţa
- Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
- Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
- Universitatea Româno-Americanã din Bucureşti
- Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacãu
- Universitatea din Piteşti
- Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa
- Universitatea Creştinã "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
- Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
- Universitatea Naţionalã de Educaţie Fizicã şi Sport din Bucureşti
- Universitatea de Nord Baia Mare
- Universitatea Ecologicã din Bucureşti
- Universitatea din Petroşani
- Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
- Universitatea Creştinã "Partium" din Oradea
- Universitatea "Emanuel" din Oradea
- Universitatea "Apollonia" din Iaşi
- Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
- Universitatea "Hyperion" din Bucureşti
- Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
- Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş
- Universitatea Românã de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea"
- Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
- Universitatea Româno-Germanã din Sibiu
- Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa
- Universitatea "Mihail Kogãlniceanu" din Iaşi
- Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
- Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti
- Institutul Teologic Baptist din Bucureşti
- Universitatea "ARTIFEX" din Bucureşti
- Universitatea "Danubius" din Galaţi
- Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
- Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
- Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca
- Universitatea "Bogdan Vodã" din Cluj-Napoca
- Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
- Universitatea "George Bacovia" din Bacãu
- Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti
- Universitatea Europeanã "Drãgan" din Lugoj
- Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
- Universitatea "Mihai Eminescu" din Timişoara
- Universitatea Financiar-Bancarã din Bucureşti
- Universitatea "George Bariţiu" din Braşov
- Universitatea "Bioterra" din Bucureşti

--------

Last Updated on Saturday, 10 March 2012 14:50
 

Add comment


Security code
Refresh