Vizitati-ne pe Facebook!
Friday July 30, 2021
News Feeds:
PRACTICĂ STUDENŢI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 June 2011 13:18

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA ALUMNI A UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU a încheiat pentru studenţii Universităţii Titu Maiorescu Convenţii de Practică cu câteva prestigioase bănci din Bucureşti.

       În conformitate cu planul de învăţământ 2010-2011, urmează a fi efectuat, de fiecare student, un stagiu de preactică echivalent cu 15 zile de activitate didactică. În situaţii deosebite, bine justificate, stagiul de practică poate fi efectuat şi în perioada vacanţei de vară, dar numai târziu de 1 septembrie 2011.

 

   CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

 

Conţinutul activităţilor de practică va fi orientat către:

 

1)     În vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordaţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant;

2)     Formularea unor propuneri privind creşterea eficienţei şi eficacitatea activităţilor specifice locului de practică;

3)     Studentul desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

                 EVALUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE

 

1.     Activitatea de practică va fi evaluată iar studenţii vor primii o notă din partea coordonatorilor colectivelor de practică sau a responsabililor desemnaţi de conducerea Universităţii Titu Maiorescu.

2.     Notele obţinute în urma susţinerii unui colocviu ce se va desfăşura în perioada sesiunii de evaluare din vara anului 2011.

3.     Fiecare student va trebui să întocmească, în vederea admiterii la colocviu, un dosar de practică care va cuprinde:

      ·    Convenţia de practică

      ·    Un raport detaliat al activităţilor realizate care prezintă rezultatele activităţii desfăşurate.

     ·     O adeverinţă eliberată de instituţia unde s-a desfăşurat practica din care să reiasă perioada de desfăşurare, tema activităţilor de practică precum şi alte aspecte relevante.

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 20:38
 

Add comment


Security code
Refresh