Vizitati-ne pe Facebook!
Friday July 30, 2021
News Feeds:
CONDIŢIILE ÎN CARE ABSOLVENŢII POT BENEFICIA DE AJUTOR DE ŞOMAJ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 26 February 2011 21:52

Hotărârea Guvernului nr. 113/2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, a fost publicată în monitorul oficial.

  

Una dintre cele mai interesante prevederi din această Hotărâre este la art. 5, alin IV

  

  IV. şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

   a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

 

   b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

 

   c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;

   

 

   SECŢIUNEA a 4-a
  Categorii de beneficiari

 

 

   Art. 16. - Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situaţii:

 

   a) au devenit şomeri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);

 

   b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar;

 

   c) ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

 

   d) au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

 

   e) cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

 

 

 

 

Reglementari angajare absolventi.doc

 

Lege nr. 107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 Art. I.

 4. Literele a) şi b) ale alineatului (2) al articolului 17 vor avea următorul cuprins:

    "a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

    b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;"

 Potrivit modificărilor apărute absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, pot beneficia de ajutor de şomaj dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiţiei de acreditare, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

O modificare faţă de vechiul act normativ este obligarea beneficiarilor îndemnizaţiei de şomaj de a participa la programele de formare profesională organizate şi oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora şi, după caz, la reexaminare. Până acum, participarea la programele de formare profesională se făcea la cerere.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau şomeri în vârsta de peste 45 de ani sau şomeri întreţinători unici de familii vor beneficia de suma lunară reprezentând un salariu minim brut pe ţară în vigoare dacă depun în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.

Pentru a obţine facilităţile legale pentru încadrarea în muncă absolvenţi, trebuie să aibă în vedere condiţia impusă de Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în M.O. nr. 310 din 10.05.2002 şi modificată prin H.G. nr.113/2011, publicată în M.O. nr. 133 din 22.02.2011  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale.

Care sunt facilităţile care se acordă angajatorului care încadrează tineri absolvenţi?

Potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioada de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a)      1 salariu de baza minim brut de ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b)      1,2 salarii de baza minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c)      1,5 salarii de baza minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajarea trebuie să se producă în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 20:36
 

Add comment


Security code
Refresh