Vizitati-ne pe Facebook!
Wednesday May 29, 2024

Anunturi

Proiecte

News Feeds:
Despre noi

Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti a fost înfiinţată şi a dobândit personalitate juridică în luna decembrie 2007, este constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum şi al Actului Constitutiv, de către asociaţii fondatori. Asociaţia se înfiinţează pe durată nedeterminată, are sigla, antet, ştampilă, cont bancar în lei.  Sediul asociaţiei este în Municipiul Bucureşti, Bdul. Mircea Vodă nr.46, bloc M22, sc..1 apt.29, sector 3.  Asociaţia contează pe sprijinul preţios al familiei academice a absolvenţilor facultăţii de drept a viitorilor si actualilor studenţi nu în ultimul rând pe o foarte bună colaborare cu studenţii şi absolvenţii facultăţii de psihologie din cadrul Universităţii Titu Maiorescu.

La iniţiativa domnului Prof. univ. dr Iosif R. URS susţinută şi de regretatul Rector Prof. univ. dr Avram Filipas, un grup de absolvenţi ai facultatii de drept din universitate, au întemeiat Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.

Obiectivul nostru este acela ca prin profesionalism, eficienţă şi dedicare să aducem imaginea Universităţii Titu Maiorescu şi a studenţiilor, absolvenţiilor la cel mai ridicat nivel. Credem că prin excelenta absolventilor nostri, care au unele din cele mai bogate experienţe atât interne cât si externe, vom asigura ridicarea sistemului universitar prin realizarea unui parteneriat viabil şi încununat de realizări şi succese de ambele părţi.

La data de 17.12.2010 Judecătoria Sectorului 3, a admis cererea de modificare a actului constitutiv şi a statutului prin schimbarea denumirii Asociaţiei, care va fi următoarea: ASOCIAŢIA ALUMNI A UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, conform Hotărârii nr.1 a Adunării Generale şi dispune înregistrarea modificărilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 

Add comment


Security code
Refresh