Vizitati-ne pe Facebook!
Monday July 22, 2024
News Feeds:
"Titu Maiorescu"

Universitatea "Titu Maiorescu".

Învăţământul superior românesc se află într-o epocă de mari transformări, în acord cu principiile Procesului Bologna, care conduc la restructurarea din temelii a întregului învăţământ universitar european. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional, european şi global.

Universitatea TITU MAIORESCU, parte componentă a sistemului românesc de învăţământ superior, s-a impus ca o instituţie cu o identitate proprie, cu o filosofie personală şi un program clar definite. Plasându-se, nu numai prin denumire, sub autoritatea spirituală a lui Titu Maiorescu, părintele culturii şi civilizaţiei româneşti moderne, Universitatea noastră a făcut din calitatea actului de educaţie un adevărat blazon de onoare. Putem spune că prestigiul Universităţii TITU MAIORESCU rezidă tocmai în calitatea studiilor şi a programelor organizate şi desfăşurate sub egida sa, care a impus astfel în conştiinţa publică un brand universitar sinonim cu eficienţa, creativitatea (inovaţia), calitatea şi performanţa.

Concepută pe structura unei universităţi europene clasice, cu o bogată ofertă de programe academice, Universitatea TITU MAIORESCU este, în acelaşi timp, o instituţie modernă, aflată în eşalonul întâi al reformei învăţământului românesc, în spiritul noilor metamorfoze introduse de Procesul Bologna. Ca membru al European Universities Association, Universitatea noastră participă activ la geneza unui învăţământ european în condiţiile timpurilor prezente, când numai cei mai performanţi supravieţuiesc şi se impun într-un domeniu de o asemenea importanţă. Toate aceste date ale unei identităţi foarte bine conturate în învăţământul superior românesc - eficienţa, creativitatea (inovaţia), calitatea şi performanţa – deschid o largă paletă de perspective absolvenţilor maiorescieni, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, sub generosul stindard al Uniunii Europene.

RECTOR,
prof.univ.dr. Iosif R. Urs

 

Add comment


Security code
Refresh